Sodelovanje z ZR sladicami in Sladkimi sanjami Semič

Pri svojem delu aktivno sodelujemo z dvema slaščičarskima mojstroma: Zmagom Rovšnikom (ZR SLADICE) in Lucijo Slana (Sladke sanje Semič).

Več o njunem delu si lahko pogledate na njunih spletnih straneh:

http://www.zrsladice.si/ in https://www.facebook.com/sladkesanje.semic

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje z ZR sladicami in Sladkimi sanjami Semič